Beståndsbestämning av mal i Möckelnområdet - med metodbeskrivning

Möckelnområdet i Kronobergs län är ett av de tre områdena i Skandinavien som fortfarande har kvar ett livskraftigt bestånd av mal. Malen är klassad som akut hotad i den av Naturvårdsverket fastslagna så kallade ”rödlistan” över hotade djur- och växtarter i Sverige (1). Mal finns i Ryssbysjön, Stensjön, Agunnarydssjön, Möckeln, Tornasjön, Skeppshultasjön, Bökönasjön, Delarydmagasinet samt i Lilla Helgeån upp till Tjurkö kvarn och Helgeån från Ryssbysjön till Delarydmagasinet (2, 3, 4). Kärnområdet utgör norra Möckeln och tillflödena där.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2005_23&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss