Spilloljehantering i Strömsnäsbruk

På fastigheten Klint 1:17 har spillolja hanterats från slutet av 1950-talet fram tills senare delen av 1960-talet. Hanteringen har bestått i att begagnad olja köpts upp på verkstäder och forslats till fastigheten där den förvarats i ovanjordiska cisterner. När oljan fått stå ett tag och föroreningarna sjunkit till botten såldes det övre oljelagret vidare för framställning av ny olja. Det är troligt att sedimenterade oljerester skyfflats ut och eldades på marken vilket förekommit på den fastighet verksamheten senare flyttade till, Kylhult 1:341.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004__3&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss