Rapport Miljöövervakning för Kronobergs län 2003

Miljöövervakningen utförs för att vi här i länet ska kunna se hur miljön nära oss förändras. Utan denna regionala miljöövervakning skulle det vara svårt att säga något om länet, eftersom Kronobergs län kanske bara representeras av en eller ett par punkter i den nationella miljöövervakningen. Miljöövervakningen kommer att fortsätta i sin nuvarande form under de kommande åren. Under år 2004 introducerar vi ett program för övervakning av grundvattnets kvalitet. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med länets kommuner. Det är också en del i länets miljömålsuppföljning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004_21&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss