Provfisken i tre sjöar nedströms Böksholm

Föreliggande rapport redovisar resultatet av de provfiskeundersökningar som Länsstyrelsen genomfört i Möllekulladammen, Drevsjön och Övrasjön i augusti 2002. Undersökningen har genomförts för att skapa underlag till en riskbedömning av de biologiska verkningar som utsläppen från Böksholm nedlagda sulfitpappersbruk har orsakat. Provfisket 2002 genomfördes som ett delmoment i en större undersökning rörande biomarkörer och kemiska analyser i fisk från dessa sjöar. Den samlade bedömningen görs av ITM (Institutionen för tillämpad miljöforskning) vid Stockholms universitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004_11&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss