Miljöövervakning av fåglar i skogsmark, utvärdering 1997 - 2003

Vid miljöövervakning av fåglar erhålls inte bara svar om fågelbeståndens förändringar utan den kan även ge de första signalerna om förändringar i miljön i stort. Till skillnad från kemiska/fysikaliska mätningar ger fåglarna ett svar på den biologiska effekten. Genom att fåglarna förekommer i stort antal, i olika miljöer och med olika födokrav kan vi med hjälp av dessa få varningar om smygande och idag okända miljöfaror. Ett välkänt exempel är gulsparvens försvinnande på 1950- och 1960-talen på grund av spridning av kvicksilver genom behandlat utsäde. Betning med kvicksilver förbjöds 1966 och gulsparven hämtade sig därefter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004_18&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss