Miljöövervakning av fåglar i skogsmark 2003

Redovisningen är ett resultat av den regionala fågelövervakningen i länets skogar som påbörjades 1997, och som är tänkt att upprepas årligen. Övervakningen syftar till att följa populationsutvecklingen hos olika fågelarter som ett mått på den biologiska mångfalden. Genom att samtidigt dokumentera skogsmiljön kan förändringar i fågelfaunan relateras till eventuella förändringar i miljön eller landskapet. Fågelfaunan inventeras under vår/försommaren längs 22 rutter förlagda i områden med huvudsakligen trivial skogsmark. Varje rutt innefattar 20 observationspunkter med ett inbördes avstånd av minst 300 m.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004_17&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss