Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004 – 2015

Kronobergs län ligger centralt, i mitten av södra Sverige, och är ett av tre län i landskapet Småland. Antalet kommuner är åtta, där Växjö är störst med 75 000 invånare, Ljungby näst störst med 27 000, övriga kommuner ligger i spannet 8 000-19 000. Befolkningen är totalt 177 000 invånare, varav 49,9 procent är kvinnor och 50,1 procent är män. Den relativt stora andelen män förklaras av länets omfattande tillverkningsindustri. Länet skiljer ut sig från riket i övrigt genom att ha 9 av landets 16 glasbruk, men liknar riket i övrigt i andra avseenden. Länsarealen är 2,1 procent av rikets, befolkningen är 2,0 procent; befolkningstätheten blir därmed nära rikets medel, 21 personer per kvadratkilometer kontra rikets 22.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004__1&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss