Fiskbestånden i kalkade sjöar 2003

Kronobergs län är ett av de områden i Sverige som drabbats hårdast av försurning. Kalkningen är mycket viktig för att åstadkomma vattenkemiska förbättringar. På detta sätt kan man upprätthålla och återställa den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag. I Kronobergs län är kalkningsverksamheten mycket omfattande. Årligen fördelas ca 16 000 ton kalk till över 400 sjöar, ca 50 kalkdoserare i vattendrag och drygt ett hundratal våtmarksområden. För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks fiskbestånden i flera av länet sjöar. Under sommaren 2003 har provfisken genomförts i 35 kalkade sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004_14&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss