Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ängslador som miljöindikator - En analys av 2003 års ängsladeinventering i Kronobergs län,

Som betydelsebärare i landskapet har ängslador länge varit uppmärksammad av kulturmiljövården. Detta gäller framför allt i norra Sverige där ladlandskapen ofta utgör karaktärsgivande drag i landskapet. Här har man också utfört ett antal inventeringar med olika omfattningar. I södra Sverige är det egentligen endast Kalmar län som genomfört en motsvarande inventering. Denna inskränkte sig emellertid till de uppgifter som hembygdsföreningarna kunde avge och resultatet redovisar därmed långt ifrån en total bild. Begreppet ängslada är emellertid i de allra flesta fall missvisande eftersom den övervägande majoriteten idag torde stå på vallodlingar. Exemplen på lador som ansluter till obrutna slåttermarker är relativt sällsynta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004__2&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss