Inventering Bilskrotar och skrotar - 2003

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2002 genomfört en inventering av bilskrotar och skrotar som finns eller har funnits i länet. Syftet med inventeringen är att kartlägga tänkbara förorenade områden som uppkommit i samband med bilskrotnings- och skrotningsverksamhet med hjälp av Naturvårdsverkets framtagna metodik (MIFO-modellen, fas 1). De föroreningar som framförallt kan tänkas härröra från skrotverksamhet är olja och metaller, särskilt bly, men även glykol, PCB och andra föroreningar kan förekomma beroende vilka föremål som tagits emot på skroten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2003_03&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss