Kulturmiljöövervakning i Kronobergs län

Föreliggande rapport är ett första steg för att påbörja arbetet med en regional kulturmiljöövervakning i Kronobergs län. Behovet av att skapa metoder för att tydliggöra förändringar i kulturmiljön kommer dels av en ambition att skapa en mer offensiv verksamhet och dels av en strävan att skapa uppföljningsbara miljömål. Eftersom detta är en metodstudie har vi valt att endast arbeta med ett fåtal referensstudier. För studierna av agrara miljöer har elva referensbyar valts ut i länet. De utgör en blandning av riksintressen, byar som är upptagna i kulturminnesprogram samt sådana som tidigare inte uppmärksammats inom kulturmiljövården.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2000__1&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss