Övervakning av fåglar på högmossar i Kronobergs län 1997

Högmossar uppfattas ofta som stadiga biotoper, men senare års igenväxning och minskning av antalet spelande orrar tyder emellertid på att så inte är fallet. Övervakning av fåglar ger oss inte bara svar om fågelbeståndens förändringar utan kan också ge de första signalerna om storskaliga miljöförändringar. I syfte att övervaka ett urval fågelarter, för att kunna upptäcka eventuella förändringar i deras populationsstorlekar, har fågelfaunan inventerats på 7 högmossar i Kronobergs län under 1997.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_1999_10&context=54