Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997

Det kan antas att inte mindre än ett 25-tal fågelarter påverkas negativt av det moderna skogsbruket. Övervakning av fåglar ger oss inte bara svar om fågelbeståndens förändringar utan kan också ge de första signalerna om storskaliga miljöförändringar. Föreliggande rapport är ett resultat av den regionala fågelövervakningen i länets skogar som startade under 1997, och som är tänkt att upprepas årligen under överskådlig tid.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_1999_9&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss