Fiskbestånden i kalkade sjöar 1997

Föreliggande rapport beskriver tillståndet hos fiskbestånden i de sjöar som undersöktes 1997. Denna rapport är en del av den biologiska uppföljning i kalkade sjöar som Länsstyrelsen genomför varje år. Förutom provfisken i sjöar och vattendrag genomförs ett vattenkemiskt uppföljningsprogram samt undersökningar av bottendjur i rinnande vatten. Elfisken i rinnande vatten kommer från och med 1998 att genomföras årsvis på ett femtiotal lokaler. 1997 års provfiske avslutar en femårsperiod där totalt 86 kalkade sjöar ingått i effektuppföljningen. Under 1998 har en ny femårsperiod påbörjats med provfisken i de sjöar som undersöktes 1993.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_1999_15&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss