Avslutade projekt

Smart Housing 2

Syfte: Utveckla digitala processer i planprocesser, industriell produktion, byggprocesser
Tid: 2017-2019
Finansiärer: EU Horisont2020, Vinnova, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Länsstyrelserna Jönköping, Kalmar och Kronoberg samt privata aktörer
Projektägare: RISE, Research Institutes of Sweden
Projektpartners: Flera från privat sektor
Målgrupp: Intressenter för trä och glas
Omsättning: ca 66 000 kr
I linje med Agenda 2030: Mål 5, 9, 10, 11, 12, 13 och 17

Smart Housing 2länk till annan webbplats

Innovativ sanering

Syfte: Framtagande av plan för hållbar innovativ sanering, samhällsekonomisk analys och kommunikationsstrategi
Tid: 2016-2019
Finansiärer: Vinnova, Sveriges Geologiska Undersökning, Länsstyrelserna Kronoberg och Kalmar samt kommuner.
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Lokal projektledare: Avdelningen för stöd och utveckling, Malin Bendz-Hellgren
Projektpartners: Statens Geotekniska Institut
Målgrupp: Kommunerna Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge
Omsättning: ca 1,7 miljoner kr
I linje med Agenda 2030: Mål 3, 6, 9, 11 och 15

Sanering i glasriket länk till annan webbplats

Hackekvarn

Syfte: Återskapa fria vandringsvägar för fisk
Tid: 2017-2019
Finansiärer: Havs- och vattenmyndigheten
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektledare: Miljöavdelningen, vattenenheten, Jan Grosen
Omsättning: ca 1,3 miljoner kr
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Projektet Hackekvarn, Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog länk till annan webbplats

Hackekvarn naturreservat länk till annan webbplats

Bekämpning av sjögull

Syfte: Förhindra ytterligare spridning av sjögull
Tid: 2017-2020
Finansiärer: Havs- och vattenmyndigheten
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektledare: Miljöavdelningen, vattenenheten, Annika Smålander
Projektpartners: Kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö
Omsättning: ca 6,7 miljoner kr
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Projektet Bekämpning av sjögull, Havs- och vattenmyndighetens projektkataloglänk till annan webbplats

Invasiva främmande arter

Publikation om resultat och erfarenheter från projektet Bekämpning av sjögull

Kontakt