• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Residenset

Residenset Stortorget Växjö

Residenset är byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk, som också förser huset med möbler och konst. Vid senaste renoveringen inomhus 2002–2003 återtogs färgsättningen från 1920-talet.

Residenset med sin centrala placering har utvecklats till en mötesplats för länets offentliga och privata aktörer. Den rymliga representationsvåningen med utsikt över Stortorget lämpar sig väl för erfarenhetsutbyte och strategiska samtal.

Länsstyrelsens uppdrag är att främja länets utveckling, föra ut den nationella politiken och bedriva en effektiv förvaltning. Vi ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer kronobergare. Detta ska vi göra i samråd med många andra – både offentliga och privata aktörer.

Residenset har därför årligen flera tusen besökare som diskuterar allt från turism, globalisering och naturreservat till företagande och det goda arbetslivet.

Kronobergs residens på Instagram Länk till annan webbplats.

Kontakt