Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skydd av kulturegendom bevarar vårt kulturarv i krig

Två exemplar av Kulturmiljö i beredskap.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Kulturmiljö i beredskap”. Den är högaktuell med tanke på klimatförändringar och den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i.

I beredskapsplaneringen och i målen för kulturmiljöarbetet, ingår skydd av kulturegendom som en grundförutsättning för att bevara vårt kulturarv.

– Sverige behöver ha en beredskap för att kunna hantera olika typer av hot mot vår säkerhet. Vi hoppas att skriften kan ge en bild av Länsstyrelsens ansvar i beredskapsplaneringen som rör kulturmiljöer och kulturegendom, säger Heidi Vassi, länsantikvarie vid Länsstyrelsen Kronoberg.

I skriften får vi exempel på det arbete, med utgångspunkt i folkrätten, som pågår på länsstyrelserna i uppbyggnaden av det civila försvaret. Arbetet har som mål att så långt möjligt skydda vårt lands kulturegendom.

Här finns också återblickar bakåt i historien på tidigare beredskapsinsatser. Publikationen lyfter även fram exempel hur klimatförändringar påverkar kulturmiljöer vilket visar på det behov av omfattande förebyggande insatser som finns.

I kapitlet om Kronoberg kan vi bland annat läsa om Masugnen i Torpsbruk som rasade 2018 i samband med höga vattenflöden. Masugnen bestod av en kallmurad skalmur med en murad pipa av eldfast Höganäs tegel. Idag är masugnen riven och endast det nedersta stenvarvet kvarstår. När det stod klart att det inte gick att rädda masugnen bekostade Länsstyrelsen en rivningsdokumentation. Masugnen revs år 2022. Vid rivningen genomfördes en 3Ddokumentation av konstruktionen som ger oss möjlighet att återskapa masugnen digitalt.

Skriften finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Länsstyrelsen planerar att ta fram informationsskrifter med andra teman.

Kulturmiljö i beredskap Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss