Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undersökningssamråd för Videsjön

Videsjön, med sitt nuvarande låga vattenstånd, en sommardag.

Videsjön

Länsstyrelsen Kronoberg planerar för åtgärder i Videsjön. Om du är berörd av ändringarna ska du lämna invändningar och synpunkter senast den 15 augusti 2024.

Videsjön ligger två kilometer väster om Ljuders kyrka på gränsen mellan Lessebo och Tingsryds kommuner. Länsstyrelsen planerar att, av naturvårdsskäl, ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen om nedläggning av sjösänkningsföretaget ”Videsjöns sänkning 1856”, se Akt 24, Konga härad 1856, samt att delvis återställa Videsjöns vattennivå.

Innan ansökan kan lämnas in ska samråd göras med myndigheter och enskilda som är särskilt berörda. Särskilt berörda är främst delägarna i sjösänkningsföretaget, samfälligheter och anslutande dikningsföretag. Samrådet går till så att det finns ett samrådsunderlag att läsa och som du kan lämna invändningar eller synpunkter på.

Invändningar och synpunkter ska du lämna till Länsstyrelsen senast den 26 augusti 2024, via e-post: kronoberg@lansstyrelsen.se eller brev till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö. Ange ärendenummer 1880-2012.

Samrådsunderlag 2024-05-03 Pdf, 2.4 MB.

Akt 24, Konga härad 1856 Pdf, 7.6 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss