Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kronoberg med i Europas största vattenvårdsprojekt

Ett vattendrag i närbild med stora stenar.

Länsstyrelsen i Kronoberg är nu med i Europas största vattenvårdsprojekt som nyligen godkänts av EU. Närmare 400 miljoner kronor kommer satsas på att restaurera vattendrag, våtmarker och kustvatten i södra Sverige.

− Det är jättekul att det sker en så här stor samlad satsning på vattenmiljön i södra Sverige. Genom samarbetet över länsgränserna kan vi tillsammans förbättra biologin och statusen i våra vattendrag från källområdena ända ut till havet, säger Tilda Hansson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Mer än 500 åtgärder

Det handlar om EU-projektet Improve Aquatic LIFE där bland annat flera länsstyrelser, kommuner, forskare, myndigheter är med. Under sju år ska mer än 500 olika åtgärder genomföras i södra Sverige för att minska klimatförändringarnas effekter och stärka hotade fisk- och musselbestånd.

− I Kronobergs län kommer vi exempelvis miljöanpassa fyra vandringshinder för att se till så att det finns fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer. Bland annat kommer Åsnens reglering vid Hackekvarn att miljöanpassas, säger Tilda Hansson.

Utsättning av musslor

Andra planerade åtgärder är att två av länets våtmarker ska återställas och i två av länets vattendrag ska det genomföras en habitatsrestaurering. Dessutom kommer flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan att sättas ut.

− Bägge arterna är starkt hotade. Musslorna fungerar som vattendragens egna reningsverk och en lyckad etablering kommer leda till en förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald, säger Tilda Hansson.

Fokus på hotade arter

Projektet Improve Aquatic LIFE drivs av Länsstyrelsen i Skåne och inom projektet finns det ett särskilt fokus på åtgärder för hotade arter som lax, havsnejonöga, ål och flodpärlmussla. Genom smarta passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet är förhoppningen att överlevnaden och rekryteringen kommer öka. Improve Aquatic LIFE är det största projektet någonsin i Europa av det här slaget och kommer med start i höst att pågå de kommande sju åren.

Fakta: Improve Aquatic LIFE

  • Länsstyrelsen i Kronoberg, Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge, Jönköping, Kalmar och Östergötland ingår, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Tingsryds kommun, Sportfiskarna deltar
  • Finansieras av EU (60 procent), Havs- och vattenmyndigheten (22,5 procent), Naturvårdsverket (5 procent) och övriga (sammanlagt 12,5 procent)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss