Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud införs i Kronobergs län den 23 maj klockan 12

Symbolen för eldningsförbud, en eld som har en förbudsskylt över sig.

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län som gäller från klockan 12 torsdagen den 23 maj tills vidare. SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på fortsatt hög brandrisk i Kronobergs län.

Eldningsförbudet innebär att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller park. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

I skog och mark är det förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen på annat än fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
  • förbränna gas och vätskebränslen i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg, som exempelvis ett friluftskök.

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grilla och elda.
  • grilla och elda på en fastighetstomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.

Det kan finnas kommunala avvikelser från ovanstående punkter.

Läs mer:

Beslut om eldningsförbud Pdf, 72.1 kB.

Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrifter om eldningsförbud Pdf, 100.9 kB.

Aktuella eldningsförbud i länet

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss