Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning utanför Kosta avslutad

Naturvårdsbränning vid Källekulla mad utanför Kosta

Naturvårdsbränningen vid Källekulla mad avslutades enligt plan vid klockan 21 på onsdagskvällen. Nu kommer länsstyrelsen kontrollera platsen dagligen, fram tills att platsen varit helt rökfri under tre dagar.

Under onsdagen den 15 maj genomförde Länsstyrelsen Kronoberg en naturvårdsbränning vid Källekulla mad, cirka fem kilometer nordväst om Kosta. En naturvårdsbränning syftar alltid till att gynna de många arter som är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum. Området vid Källekulla mad ligger i naturreservatet Stocksmyr-Brännan. Naturvårdsbränningen gjordes här för att minska mängden gran och få mer lövskog i reservatet, för att på sikt göra området mer attraktivt för bland annat hackspettar och olika insekter.

Delar av vandringsled avstängd

En tid efter naturvårdsbränningen kommer delar av den vandringsled som passerar Källekulla mad i Stocksmyr-Brännan vara avstängd för vandring. Nästa vecka finns skyltar på plats som anger vilka delar som är avstängda. Tills dess bevakar personal platsen.

Flera säkerhetsrutiner

En naturvårdsbränning utförs alltid under mycket kontrollerade former av utbildad personal, där tändning bara sker efter att flera säkerhetsrutiner har utförts. Platsen kommer nu att bevakas fram tills att det varit tre helt rökfria dagar.

Ytterligare naturvårdsbränningar

Länsstyrelsen i Kronoberg planerar att göra ytterligare fyra naturvårdsbränningen i östra delen av Kronoberg under våren och sommaren. De aktuella naturreservaten är Bockaskruv, Stocksmyr-Brännan (Norra Braåsen), Singeltorps fly och Storsjöområdet (Kyllemåla).

Naturvårdsbränningar genomförs för att gynna den biologiska mångfalden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss