• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säsongens första naturvårdsbränning sker i naturreservat utanför Kosta

Översiktsbild på eld och brandgata under en naturvårdsbränning i Klocknareberg.

Arkivbild.

Länsstyrelsen i Kronobergs län planerar att genomföra en naturvårdsbränning vid Källekulla mad, cirka fem kilometer nordväst om Kosta, onsdagen den 15 maj. Området ligger i Stocksmyr-Brännan naturreservat.

Syftet med bränningen är att minska mängden gran, öka mängden död ved och få mer lövskog i reservatet. Efter naturvårdsbränningen kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Uppemot 80 procent av tallarna kommer att överleva branden och med färre granar blir skogen ljusare och varmare.

– Tändning beräknas ske runt middagstid 15 maj och bränningen fortsätter sedan under eftermiddagen och fram till kvällen, då vi övergår till att efterbevaka brännan, säger Emil Persson, naturreservatsförvaltare.

En naturvårdsbränning är en del av skötseln av naturreservaten och syftar till att gynna de många djur- och växtarter som är beroende av att det brinner i skogen. Själva bränningen är en brand som utförs under mycket kontrollerade former.

Väderprognosen för onsdagen säger att det kommer vara sydostliga vindar. Rök från naturvårdsbränningen kommer att ses och kännas i Kylleskruv, Bihult, Gräsmo och Herråkra. Även i Dädesjö, Rottne och Lenhovda kan det förekomma rökdoft, samtidigt som rökpelaren kommer vara synlig från Kosta.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under naturvårdsbränningen ständig kontakt med Räddningstjänsten Östra Kronoberg och kommer att bevaka brännan och dess omgivningar tills det har varit tre helt rökfria dagar.

Länsstyrelsen planerar att göra fem olika naturvårdsbränningar i östra delen av Kronoberg under våren och sommaren.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss