• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhetsministern Paulina Brandberg (L) besökte Länsstyrelsen – imponerad över länets arbete med jämställdhetsfrågor

Landshövding Maria Arnholm med jämställdhetsministern.

I dag har jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg varit i Växjö och diskutera jämställdhetsfrågor med landshövding Maria Arnholm och medarbetare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Under besöket fick Paulina Brandberg veta hur Länsstyrelsen Kronoberg arbetar med jämställdhetsfrågor och hur vi samverkar med såväl Region Kronoberg som med länets kommuner och civilsamhället.

Paulina Brandberg var glad över att få höra om goda exempel och uttryckte att hon var imponerad över länets arbete och resultat.

Goda exempel och utmaningar

Det var flera medarbetare från enheten för social hållbarhet som medverkade; Jaqueline Eejkestorm, Ewa Jonsson, Anna Ståhl, Susanna Karlsson-Arnberg, Maria Andersson och Susanne Engdahl. Även Max Hector som är försvarsdirektör deltog.

– Vi har haft möjligheten att diskutera viktiga jämställdhetsfrågor med Paulina Brandberg i dag. Det har varit intressanta samtal där vi har fått visa goda exempel men också lyfta frågor som är utmaningar för länet, säger landshövding Maria Arnholm.

Länets jämställdhetsstrategi och prioriterade områden

Jaqueline Eejkestorm presenterade länets jämställdhetsstrategi och lyfte tre prioriterade delar i strategin; Civil beredskap, Arbete, utveckling och företagande på lika villkor samt Könsrelaterat våld.

Jaqueline Eejkestorm och Max Hector berättade om hur Länsstyrelsen arbetar med integreringsarbete i uppbyggnaden av det civila försvaret. De pekade på att jämställdhet är en viktig faktor i länets civila beredskap där olika perspektiv behöver finnas för att vi ska vara väl rustade.

Ewa Jonsson presenterade hur flera aktörer i länet gemensamt arbetar med integration – arbete, utveckling och företagande på lika villkor – och kopplingen till den regionala utvecklingsplanen. Ewa underströk särskilt att integrationsarbetet är ett gemensamt ansvar och att myndigheter behöver arbeta tillsammans med både civilsamhället och näringslivet för att nå framgång.

Mariah Andersson och Susanna Karlsson-Arnberg informerade om arbetet med könsrelaterat våld och att Kronoberg varit Jämställdhetsmyndighetens pilotlän när det handlar om att arbeta med våld som en arbetsgivarfråga. På initiativ av landshövding Maria Arnholm har ett högre chefsråd bildats i länet för att olika aktörer ska stärka arbetet med att förebygga, upptäcka och sätta in åtgärder mot våld i nära relationer.

Medarbetare informerar jämställdhetsministern.

Medarbetarna på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen Kronoberg berättar om det arbete som pågår i länet för att öka jämställdheten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss