Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Sveriges och NATO:s flaggor.

Foto: Vitaliy Vodolazskyy/ Mostphotos

Från och med den 7 mars är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

– Ett Nato-medlemsskap är betydelsefullt för såväl Nato och Sverige som för vårt län. Nu fortsätter vi tillsammans med våra aktörer i länet att stärka uppbyggnaden av vår civila beredskap i Kronoberg, säger landshövding Maria Arnholm.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns rekommendationer som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med civilt försvar. Det handlar exempelvis om att säkerställa att det civila försvaret kan ge service och stöd till svenska och utländska Nato-förband. Planering för att hjälpa människor på flykt är en annan viktig uppgift. I Kronobergs län fortsätter vi att gemensamt med våra kollegor i det Södra civilområdet och Försvarsmakten att bygga upp bland annat den förmågan.

Civilt försvar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss