Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas flagga.

Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari, för att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, kultur och språk.

Sverigefinnar är den största gruppen av Sveriges fem nationella minoriteter. Sverige och Finland var ett och samma rike i över 600 år och människor har historiskt rört sig fritt över landsgränserna. Under 1500- och 1600-talet kom finnar till Sverige för att arbeta i skogen eller gruvorna. Många bosatte sig runt gruvorna i Falun och Bergslagen. Andra i skogarna i Norrland, Bergslagen eller Värmland.

Under andra världskriget kom cirka 80 000 finska krigsbarn till familjer i Sverige. Efter krigets slut blev cirka 7000 finska krigsbarn kvar i Sverige. Många som idag kallas sverigefinnar är de personer, barn eller barnbarn till finnar som kom till Sverige under 1950, -60, och -70 talet. Då växte industrin och man kom till Sverige för att arbeta.

Sverigefinnar har ofta utsatts för kränkningar och diskriminering på grund av sitt ursprung eller språk. Det har bidragit till att föräldrar inte alltid lärt ut det finska språket till sina barn, vilket gjort att många andra eller tredje generationens sverigefinnar förlorat sitt språk.

På sverigefinnarnas dag hissar vi den vit-blå-gula flaggan utanför Länsstyrelsen och på residenset i Växjö.

Om nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid, i princip lika länge som staten Sverige har funnits. Samerna, som dessutom är ett urfolk, har varit här ännu längre, kanske flera tusen år.

År 1999 beslutade en enig riksdag att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Det blev ett erkännande. I januari 2010 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna genom en ny lag som också omfattar minoritetsspråken.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft blev Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länsstyrelsen i Stockholm följer också upp, analyserar och redovisar hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk implementerats i myndighetens interna och externa insatser.

Mer om nationella minoriteter på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens uppdrag att följa upp den nationella minoritetspolitiken. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss