Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Kronoberg varslar på grund av minskade anslag

Länsstyrelsen Kronoberg har fattat beslut om verksamhetsförändringar till följd av minskade skötselanslag. Förändringen innebär en övertalighet på naturförvaltningsenheten.

Bakgrunden till beslutet är att anslaget till förvaltning av skyddade områden har minskat. År 2022 fick Länsstyrelsen Kronoberg 19,5 miljoner kronor i skötselanslag till naturförvaltning och i år endast 8 miljoner kronor. Medelsbristen motsvarar sex tjänster på naturförvaltningsenheten.

– Vi har startat förhandlingar med arbetstagarorganisationerna och en anmälan om varsel har lämnats till Arbetsförmedlingen. Det här är en svår situation för våra medarbetare och vi ser nu över möjligheter till omplaceringar, säger Helén Jönsson, HR chef.

De minskade anslagen och neddragningen i verksamheten kommer också att påverka arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv i länet.

– Det här är en förändring som tyvärr även blir märkbar för länets invånare då vi inte kommer att ha samma resurser för att sköta naturreservaten och Åsnens nationalpark, säger Jesper Witzell, enhetschef naturförvaltningsenheten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss