Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare förlängd skyddsjakt på varg

Kartan visar avgränsningarna för skyddsjaktsområdet. Det går från södra Växjö, sedan sydöst ungefär mittemellan Lessebo och Tingsryd, västerut förbi Fridafors och söder om Älmhult bort mot Markaryd och därefter upp mot Ljungby i norr, mot Alvesta och tillbaka till Växjö. Konstaterade attacker av aktuell varg har skett framförallt i de södra delarna av området.

Röd linje visar gräns för skyddsjaktsområdet. Röda stjärnor: konstaterade angrepp av G93-23. Gula stjärnor: misstänkt angrepp av G93-23. Röd fyrkant: förmodat orelaterat angrepp. Klicka för större bild.

Skyddsjaktsbeslutet på vargen G93-23 har förlängts till den 14 mars 2024. Fortfarande gäller att skyddsjakten startar först vid nästa vargangrepp och inte får riskera vargparet i Kosta.

Länsstyrelsen har i tidigare beslut redogjort för den avsevärda risken för fortsatt allvarlig skada. Denna risk visas genom de tre senaste angrepp som skett i närområdet, men utanför Kronobergs län, se bild.

Efter de senaste angreppen i Skåne (Osby, den 19 januari och Ängelholm, 26 januari), där Ängelholmsangreppet med hjälp av dna-analys visats sig vara utfört av G93-23, har ytterligare vargangrepp skett cirka två kilometer från skyddsjaktområdet i Kronoberg. Länsstyrelsen bedömer därför att risken för ytterligare angrepp och allvarlig skada inom skyddsjaktområdet fortsatt är väldigt hög.

Vi har i våra tidigare beslut utförligt redogjort för avvägningen av behovet av skyddsjakt och eventuell påverkan på nationell och regional gynnsam bevarandestatus för vargpopulationen,

Skyddsjakten startar vid nästa angrepp och gäller till och med den 14 mars 2024.

Alla turer i vargfrågan

  • Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar den 17 januari 2024 om skyddsjakt till och med den 1 februari.
  • Beslutet överklagas och inhiberas.
  • Förvaltningsrätten avslår överklagandet den 26 januari och beslutet gäller då på nytt.
  • Länsstyrelsen beslutar den 31 januari om förlängning av skyddsjakten till den 15 februari.
  • Förlängningen överklagas.
  • Överklagandet avslås och skyddsjaktsbeslutet gäller på nytt fram till den 15 februari.
  • Länsstyrelsen förlänger den 15 februari skyddsjakten till den 14 mars.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss