Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samernas nationaldag 6 februari

Samernas flagga hissad på residenset i Växjö.

Den 6 februari är samernas nationaldag, gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Dagen firades första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades.

Liksom alla nationella minoriteter har samerna under historien trängts undan och osynliggjorts. Ända fram till mitten av 1900-talet fördes till exempel en skolpolitik med förödande konsekvenser. Barnen, som oftast bara kunde samiska, fick endast prata svenska i skolan. De fick lära sig att deras språk och kultur inte var värt någonting.

Under Samerådets konferens i Helsingfors 1992 beslutades att samernas gemensamma nationaldag skall vara den 6 februari. Nationaldagen firades för första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades.

Under samernas nationaldag hissas den samiska flaggan utanför Länsstyrelsen och på residenset i Växjö.

Om samernas nationaldag på Sametingets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om samer på samer.se Länk till annan webbplats.

Om nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid, i princip lika länge som staten Sverige har funnits. Samerna, som dessutom är ett urfolk, har varit här ännu längre, kanske flera tusen år.

År 1999 beslutade en enig riksdag att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Det blev ett erkännande. I januari 2010 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna genom en ny lag som också omfattar minoritetsspråken.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft blev Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länsstyrelsen i Stockholm följer också upp, analyserar och redovisar hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk implementerats i myndighetens interna och externa insatser.

Läs om Länsstyrelsens och Sametingets uppdrag samt mer om nationella minoriteter på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss