Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

50 nya ANDTS-coacher rustas för att prata med barn och unga om alkohol, nikotin och droger

Illustration flicka som röker en e-cigarett

Alkoholkonsumtionen bland unga har minskat över tid och det samma gäller för tobaksrökning. Däremot är det allt fler som använder vitt snus och e-cigaretter. Det förebyggande arbetet är viktigt och vuxna som möter ungdomar behöver ha verktyg och känna sig trygga i prata om dessa ämnen.

– Tyvärr finns det en stor tobaksindustri som lockar unga in i nikotinberoende, bland annat via sociala medier och influencers, vilket har lett till ökad användning av vitt snus och e-cigaretter bland ungdomar de senaste åren, säger Elin Fäldt, ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Samtidigt poängterar Elin att de flesta barn och unga inte använder alkohol och droger, eller röker och snusar.
– Men vi behöver ständigt arbeta för att detta ska vara normen, och de som jobbar med unga behöver ha kunskap och känna sig trygga att prata om dessa frågor på ett bra sätt, säger Elin.

Utbildningssatsning ska stärka det förebyggande arbetet i länet

I skolans läroplan finns ett tydligt stöd för hälsofrämjande insatser och undervisning om ANDTS, det vill säga alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. I Kronoberg finns Livsstil Kronoberg, som är en samverkansplattform mellan Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polisen. Livsstil Kronoberg ger stöd och vägledning i arbetet och erbjuder också utbildning.

– Den 24–25 januari genomförs en ny utbildningsomgång där ANDTS-coacher från sju av länets åtta kommuner utbildas. Senare i vår görs ytterligare en utbildningssatsning för verksamheter i Växjö, berättar Elin.

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar nära ungdomar så som inom skolan, fritidsgårdar, eller socialtjänst/fältverksamhet. Under utbildningen ges fakta om alkohol, narkotika, dopning, tobak, nikotinprodukter och spel om pengar. Deltagarna får också verktyg och metoder som de kan använda i det förebyggande arbetet och när de möter barn och ungdomar.

– Som coach ska du känna dig trygg i att prata om ANDTS och kunna bemöta barn och unga med kunskap och argument utifrån aktuell forskning. Det förebyggande arbetet är viktigt för att minska risken att barn och unga börjar använda ANDTS, eftersom tidigt bruk ökar risken för skadligt bruk i vuxen ålder, säger Elin.

Efter utbildningen ingår coacherna i ett länsgemensamt nätverk där de erbjuds fortlöpande kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte.

Elin Fäldt och logotyp Livstil Kronoberg

Elin Fäldt arbetar som ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen i Kronoberg och är med och utbildar ANDTS-coacherna - en utbildning som ges av Livsstil Kronoberg.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss