Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på varg i delar av Kronobergs län

Kartan visar avgränsningarna för skyddsjaktsområdet. Det går från södra Växjö, sedan sydöst ungefär mittemellan Lessebo och Tingsryd, västerut förbi Fridafors och söder om Älmhult bort mot Markaryd och därefter upp mot Ljungby i norr, mot Alvesta och tillbaka till Växjö. Konstaterade attacker av aktuell varg har skett framförallt i de södra delarna av området.

Klicka för större bild.

Länsstyrelsen Kronoberg har under onsdagen 17 januari fattat beslut om skyddsjakt på varg i sydvästra delen av länet. Beslutet baseras på de angrepp som skett på tamboskap i Kronoberg under de senaste månaderna.

Sedan den 1 november 2023 är det bekräftat att sju vargangrepp skett på tamboskap i Kronobergs län. Totalt har 29 får dödats.

DNA-analyser från angreppen visar att åtminstone fyra av dessa angrepp har utförts av vargindividen G93-23. Det är troligt att ytterligare två av de angrepp som skett i början av januari i år är orsakade av denna varg. Vargen har rört sig ner genom södra Sverige under hösten-vintern och har då angripit får i Halland, Skåne och Kalmar. Därefter drog den norrut till Östergötland för att sedan återigen återkomma till Kronoberg. Länsstyrelsen ser nu en kraftig risk för att fler angrepp kan ske i närtid och bedömer att andra skyddsåtgärder inte är tillräckliga. Därför tas nu beslut om skyddsjakt. Skyddsjakten gäller enbart för den vargindivid, G93-23, som orsakat skadorna.

Denna varg är genetiskt mycket värdefull eftersom den är första generationens avkomma av en finsk-rysk invandrad varg. Länsstyrelsen har därför bedömt att innan ett beslut om skyddsjakt kan vara aktuellt så måste de skadeförebyggande åtgärder som utförts vara långt utöver det som krävs vid angrepp av andra svenska vargar som är starkt inavlade.

Utöver akutåtgärder som utförts på de drabbade gårdarna har länsstyrelsen därför kraftigt ökat den mängd information vi normalt har vid rovdjursangrepp. Detta för att nå ut till länets tamdjurshållare. Vi har både via pressmeddelande, åtskilliga intervjuer och flertalet så kallade rovdjurs-sms till anmälda djurhållare meddelat att vi uppmanar djurägare att stalla in sina får i de områden vargen rört sig. Trots detta har nya vargangrepp skett.

Skyddsjakten börjar gälla i anslutning till angrepp eller förestående angrepp på tamboskap i området och gäller till och med den 1 februari 2024. Skulle vargen följas så att vargarna i Kosta-reviret riskeras förväxlas med G93-23 ska jaktledare avbryta jakten omedelbart.

Länsstyrelsen utser jaktledare. Jaktledaren utser de personer som får delta i skyddsjakten.

Teckenförklaring karta

  • Röd linje: gräns för skyddsjaktsområdet. Gränsen tar hänsyn till vägnät och länsgräns. Ett rejält karantänområde mot Kostareviret är taget. Storleken motiveras av att vargen rör så pass mycket på sig.
  • Röda stjärnor: konstaterade angrepp av G93-23.
  • Gula stjärnor: misstänkta angrepp av G93-23.
  • Röd fyrkant: förmodat orelaterat angrepp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss