Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Med anledning av det allvarliga säkerhetsläget – vad gör Länsstyrelsen och vad kan du göra för att bidra till ett starkt civilt försvar?


Foto på framsida av foldern Om krisen eller kriget kommer

Under konferensen Folk och försvars rikskonferens den 7–9 januari riktade både ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och överbefälhavaren Micael Bydén tydliga budskap till alla i Sverige. Det kan bli krig och vi måste förbereda oss.

Budskapet var också att ansvaret för att vara förberedd ligger på var och en, både på makthavare och privatpersoner. Vi måste inse allvaret och öka takten i uppbyggnaden av vårt civila försvar.

Varför kommer de här uppmaningarna nu?

– Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetsläge. Det är därför ministern för civilt försvar och överbefälhavaren är tydliga med vilka förväntningar som finns på oss alla i totalförsvaret. Syftet med uttalandena är att få alla att inse allvaret, att det krävs insatser på alla nivåer i samhället och att vi inte kan vänta, säger Max Hector, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Kronoberg.

Vad är Länsstyrelsen roll när det handlar om att förbereda sig för en krigssituation?

– Länsstyrelsen är den högsta civila myndigheten i länet för totalförsvaret. Tillsammans med Försvarsmakten bygger vi upp och samordnar det civila och militära försvaret regionalt. För att lyckas behöver alla aktörer göra sitt jobb men vi behöver också arbeta tillsammans – det gäller såväl myndigheter, organisationer och företag som privatpersoner, säger Max Hector.

Vad gör Länsstyrelsen konkret?

Länsstyrelsens arbete pågår och är inne i en intensiv uppbyggnadsfas. Det här är några områden som Länsstyrelsen arbetar med:

 • Bygger upp sin egen kris- och krigsorganisation som ska fungera i minst tre månader, 24 timmar om dygnet i kris och krig.
 • Krigsplacerar länsstyrelsens medarbetare så att de vet vad de ska arbeta med i händelse av krig.
 • Ser till att vi samverkar i länet genom regelbundna möten med kommuner, Regionen och fler aktörer.
 • Arbetar tätt tillsammans med Skåne och Blekinge län inom det södra civilområdet. Sverige är indelat i sex civilområden som ska återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Vårt civilområde kallas Södra civilområdet.
 • Genomför utbildningar och övningar internt och tillsammans med andra aktörer. I december genomfördes till exempel övningen Pilen, där Kronoberg deltog tillsammans med Skåne och Blekinge. Övningsscenariot utspelade sig under höjd beredskap och krig med målsättningen att öva beslutsfattande inom och mellan de tre länen i södra civilområdet.
 • Har ökad uppmärksamhet på omvärlden. Vi stärker säkerhetsarbetet genom att löpande dela lägesbilder med Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra aktörer.

Vad kan andra göra?

För att lyckas med att bygga upp ett robust civilt försvar behöver många bidra. Alla kan göra något. Här ger vi några exempel på vad kommuner, företag och du som privatperson kan göra.

Kommuner

 • Det är viktigt att alla samhällsaktörer har en krigsorganisation på plats och att den övas kontinuerligt.
 • Säkerställa sina ledningsfunktioner.
 • Se över vilka ordinarie verksamheter som måste kunna hålla i gång även i krig, till exempel skola, barn- och äldreomsorg och hemtjänst.
 • Se till att det finns trygghetspunkter, nödvattenplan och nödvändig försörjning av livsmedel, värme och el säkerställd till omsorgsverksamheten.

Företag

 • Se över säkerhetsrutiner och säkra upp sina flöden som till exempel logistik, transporter och råvarutillgång.
 • Se över sin personalsituation och hur den kommer att se ut i händelse av krig.

Beredskap för företag, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Privatpersoner

 • Se över den egna hemberedskapen. Vad gör du om kriget kommer?
 • Läs MSB-broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Agera och förbered dig!
 • Du kan gå med i en frivillig försvarsorganisation om du vill hjälpa till och engagera dig mer.

Folder Om krisen eller kriget kommer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Frivilliga försvarsorganisationer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Fakta om Sveriges totalförsvar

Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss