Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lustgasberusning riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan

Lustgaspatroner

Användningen av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna.
– Lustgas kan verka ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte kan riskera allvarliga, och i vissa fall obotliga, skador på nervsystemet och hjärnan. Den största risken med lustgas ses vid upprepad användning, säger Elin Fäldt, ANDTS-samordnare på länsstyrelsen i Kronoberg.

Folkhälsomyndigheten har, tillsammans med Läkemedelsverket (Giftinformationscentralen) och länsstyrelserna, fått i uppdrag av regeringen att sprida information om riskerna med att använda lustgas för berusning. Bakgrunden till uppdraget är att bruket av lustgas i berusningssyfte har ökat betydligt under senare år, och att bruket är förenat med allvarliga hälsorisker. Till skillnad från mer kända substanser som alkohol och tobak, verkar kunskapen om hälsoriskerna med att berusa sig med lustgas vara låg hos ungdomar.

Svårbedömt läge i Kronoberg

Antalet frågor till Giftinformationscentralens telefonjour om inträffade förgiftningstillbud har ökat kraftigt då det 2023 mottogs 506 samtal kopplat till användande av lustgas, jämfört med 140 samtal under 2021. I Kronobergs län har det under året rapporterats om användning av lustas i berusningssyfte på flera håll i länet, men det är i nuläget svårt att säga hur utbredd problematiken är.
– En av anledningarna till att lustgas uppfattas som ofarligt verkar vara att det är tillåtet att sälja och använda. Idag saknas reglering som förbjuder eller begränsar användning och försäljning av lustgas i berusningssyfte. Det är viktigt att höja kunskapsnivån så att ungdomar kan ta informerade beslut, säger Elin Fäldt och fortsätter:

– Dessutom pågår en statlig utredning som ska ta fram förslag till reglering av användning och försäljning av lustgas. Det kommer att vara viktigt för att minska bruk och skador. Men lagstiftning tar tid, och i väntan på en reglering behöver samhället informera om riskerna.

Fakta om risker vid berusning av lustgas:

  • När man andas in ren lustgas får man inte i sig något syre. Då kan man bli yr eller svimma.
  • Lustgasanvändning kan ge nervskador med känselbortfall. Man kan till exempel få svårt att stå och gå. Det kan även ge psykiska problem med ångest och kognitiv nedsättning liknande demens.
  • Lustgasen är mycket kall direkt när den kommer ut ur behållaren vilket kan ge köldskador i munnen, matstrupen och luftvägarna.
  • Det finns ingenting man kan göra i förebyggande syfte som gör lustgas mindre farligt att inhalera.
Elin Fäldt

– Lustgas kan verka ofarligt, men det stämmer inte, säger Elin Fäldt, ANDTS-samordnare på länsstyrelsen i Kronoberg.

Fakta om kampanjen ”Det är olustigt”

Kampanjen kommer pågå från onsdag 6 december och en månad framåt. Kampanjen riktar sig till unga vuxna och kan kompletteras med kunskapshöjande insatser riktade till vårdnadshavare, yrkesgrupper och allmänheten. Informationskampanjen omfattar bland annat filmer i sociala medier i sociala medier, riktade till ungdomar och unga vuxna, affischer samt en kampanjsida på Giftinformationscentralens webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss