• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gängsnacket – ett samtal vi behöver ta för att skapa en barndom utan brott

Siluetten av ett barn som står i en mörk korridor.

Hur kan vi förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng? Det är en viktig och komplicerad fråga. Lösningen är insatser från många olika personer och organisationer.

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna med information om risken att barn kan bli rekryterade eller lockande in i kriminella gäng. Länsstyrelserna och polisen har tillsammans tagit fram guiden inom ett gemensamt projekt som initierades av Västerås stad 2021.

Frågan om kriminalitet är högaktuell och påverkar hela samhället. Vi vill stötta kommunerna i arbetet med att nå ut till föräldrarna och alla goda krafter som kan bistå. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna är engagerade i sina barns liv. Gängsnacket kan hjälpa vuxna att bli mer uppmärksamma och börja prata om riskerna med gängkriminalitet, säger Peter Vittnavall, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Kronoberg.

Tillsammans har vi belyst frågan från olika perspektiv

Vi har genomfört arbetet inom ramen för uppdragen rörande brottsförebyggande, ANDTS, och föräldraskapsstöd. Under processen har vi samverkat med en rad andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner och forskare.

Det har varit viktigt för oss att belysa frågan från våra olika uppdrags perspektiv. Andra samhällsaktörers kunskap om området har därför varit avgörande i framtagandet av denna broschyr och vi är tacksamma över att så många valt att vara en del i detta viktiga arbete, berättar Sofia Herlitz, nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDTS-samordning.

Materialet är översatt till nio språk

Gängsnacket har översatts till nio språk och till den finns en handledning som går att använda som stöd och fördjupning för yrkesverksamma som i sin yrkesroll delar ut information och pratar om gängkriminalitet.

Gängsnacket är en viktig pusselbit i att motverka nyrekryteringen av barn och unga. Det är en del i det förebyggande arbetet som saknats och varit efterfrågat, avslutar Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare för länsstyrelserna.

Gängsnacket – broschyr och handledning, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vill du veta mer - ta kontakt med den brottsförebyggande samordnaren vid din Länsstyrelse.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss