Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att söka LONA-bidrag till våtmarkssatsningar

Illustration av Sverige med texten LONA - Lokala Naturvårdssatsningen.

Senast den 1 december ska ansökan om LONA-bidrag till våtmarksprojekt skickas till länsstyrelsen. Kommuner kan ansöka, men olika lokala aktörer kan initiera projekt — till exempel att lägga igen diken, anlägga damm eller ta fram underlag för anläggning av våtmark.

– Det bästa är att restaurera våtmarker genom att lägga igen diken så att torvmarken återväts. Det gör mest nytta när det gäller att hindra utsläpp av koldioxid, säger Peter Wredin, naturskyddshandläggare.

Exempel på våtmarksprojekt:

  • Borttagning av vegetation, till exempel röjning/fräsning.
  • Igenläggning och/eller dämning av diken.
  • Anläggande av dammar/småvatten/våtmark.
  • Anläggande av tvåstegsdiken.
  • Restaurering av svämplan.
  • Återmeandring, som innebär att rätade vattendrag restaureras så att de får ett naturligt slingrande förlopp igen.
  • Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Projekt som tidigare fått LONA-bidrag

Förra omgången hade vi fler ansökningar än vad det fanns medel för varför vi fick göra en hård prioritering. Endast två av åtta ansökningar i våtmarkssatsningen kunde beviljas då medlen inte räckte till fler.

  • Våtmarkssatsning Kronoberg, Växjö kommun
  • Fler våtmarker i Älmhults kommun, Älmhults kommun

Dessa projekt ska restaurera våtmarker med syfte att minska utsläpp av klimatgaser, gynna biologisk mångfald och hålla kvar vatten i landskapet. Sex våtmarker ska restaureras. De har en sammanlagd yta om 25 hektar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss