• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är rätta tiden att anlägga äng

Prästkragar och blåklockor blommar på en äng.

För att gynna våra vilda pollinatörer och få en nästan underhållsfri del av trädgården, kan du skapa en äng. Augusti och september är bästa tiden att göra det. I vår trädgårdsbroschyr kan du läsa vilka arter som bin, humlor, fjärilar och andra pollinerare tycker bäst om.

Din trädgård kan bidra till en bättre värld – En vägledning om hur du gynnar biologisk mångfald i din trädgård Länk till annan webbplats.

Broschyren är en av flera insatser som Länsstyrelsen Kronoberg har gjort med de extra medel som vi har haft 2020-2022 för att främja pollinatörer. Vi har, tillsammans med övriga länsstyrelser, rapporterat våra insatser till regeringen. Vi har också arbetat med medel inom åtgärdsprogram för hotade arter. Här är exempel på vad vi har gjort:

 • Tagit bort gräs och istället sått ängsfröer bland annat i samarbete med Växjö golfklubb.
 • Skapat sandslänter utmed cykelleden norr om Torne ihop med Alvesta kommun.
 • Gjort pollineringsfrämjande åtgärder i ett före detta grustag ihop med Alvesta kommun.
 • Gett bidrag till fröer, plantor och bihotell till Lilla Vallens koloniförening och samtidigt informerat om pollinatörsfrämjande åtgärder.
 • Informerat länsinvånare och företag om vad de kan göra för den biologiska mångfalden via dagstidningar, sociala medier, föredrag och besök.
 • Skapat en trädgårdsbroschyr som kan hämtas på länsstyrelsen fysiskt eller laddas ner från vår webbplats.
 • Främjat tillverkning och utplacering av bihotell i hela länet.
 • Stöttat föreningen Refarm Linné i deras arbete med fjärilsrestauranger, biambassader och ”Barn räddar bin”.

Vad kan du göra? Fyra förslag för din trädgård

 • Anlägg en äng, eller låt gräsmattan växa helt eller delvis och se vad som dyker upp.
 • Skapa områden med öppen sand eller jord så bin hittar boplatser.
 • Plantera pollen- och nektarrika blommor och buskar som blommar från tidig vår till sen höst.
 • Se till att det finns död ved och öppna stenytor i trädgården som ger skydd och boplats.
 • Sätt upp bihotell.

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss