Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets bostadsmarknadsanalys visar trendbrott i Kronoberg och viss oro för framtiden

Bild på rapporten.

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys ger en aktuell och övergripande bild av bostadsmarknaden i länet. Årets rapport visar på en ökad balans i sex av länets åtta kommuner.

Rapporten bygger till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät och statistik från Statistiska centralbyrån.

Mer balans i länet

Det har byggts rejält under ett flertal år. Länet har gått från ett underskott av bostäder i samtliga kommuner år 2017 till en bostadsmarknad i balans i sex av åtta kommuner i år. Två kommuner, Uppvidinge och Älmhult, lyfter samtidigt att de har ett fortsatt underskott på bostäder och saknar prisvärda, tillgänglighetsanpassade respektive större lägenheter, vilket de delar med flera av länets övriga kommuner.

– Även om det finns en generell balans på bostadsmarknaden i länet så finns det underskott på bostäder för vissa grupper, framför allt för ungdomar, äldre och personer med funktionsvariationer, säger Gisela Andersson, utredare på länsstyrelsen, som har gjort analysen.

Flerbostadshus dominerar nybyggnation

Övervägande delen, 85–90 procent, av all nybyggnation i länet består av flerbostadshus. Småhusen dominerar dock i länet, även om skillnaden är stor mellan kommunerna. Endast en kommun har lägre andel småhus än flerbostadshus, och det är Växjö, där drygt 40 procent av bostäderna är småhus, mot drygt 70 procent av bostadsbeståndet i Tingsryds kommun.

Nytt läge i omvärlden påverkar

Det finns faktorer framåt som påverkar bostadsbyggandet. Vi har en omvärldssituation med krig i vår närhet, höga räntor och produktionskostnader samtidigt som det är att det är svårt att få bostadslån för privatpersoner. Detta ger en oro på bostadsmarknaden. Antalet bygglov år 2022 är dessutom en tredjedel av antalet bygglov år 2021 och hälften mot år 2020.

– Kommunerna lyfter i bostadsmarknadsenkäten att drygt 4 000 bostäder kommer byggas i år och nästa år, men omvärldssituationen har ändrats sedan de svarade på enkäten i januari. Vi har andra förutsättningar som vi menar påverkar bostadsbyggandet, säger Gisela Andersson.

Möjligheter framåt

Leila Aalto är länsarkitekt på länsstyrelsen.

– Vi kan arbeta mer tillsammans för att utveckla bostadsmarknaden i länet, till exempel genom att samverka och samordna mer, nyttja nuvarande bostadsbestånd bättre och se till att det finns bostäder för olika skeden i livet, säger Leila Aalto och fortsätter:

– Det är också viktigt att ha en god gestaltning i den byggda miljön, ta vara på platsens befintliga värden, bebyggelse och kulturmiljöer vid utveckling och byggnation. Vi kan inte bara bygga nytt utan behöver också satsa på att bygga om för en hållbar bostadsmarknad i hela länet.

Tillsammans för en ännu bättre bostadsplanering

Landshövding Maria Arnholm bjöd in länets kommuner och fastighetsaktörer den 12 juni till en bostadskonferens, där även analysen diskuterades. Samtliga kommuner var på plats liksom ett antal privata företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

– En bostadsmarknad i balans med bostäder för alla grupper är viktigt för länets utveckling och attraktivitet. Därför är det bra att den här analysen görs varje år och att vi bjuder in såväl offentliga som privata aktörer för att ta lärdom och diskutera framtiden gemensamt. Bostadsmarknaden går över kommungränserna och i synnerhet nu när det finns oro behövs en ökad dialog mellan kommunerna, menar Maria Arnholm.

Här finns rapporten

Bostadsmarknadsanalys 2023 för Kronobergs län Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss