• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjlighet till framtida licensjakt i Kronoberg

Varg skymtas i en skog.

I dag har Naturvårdsverket beslutat att ge Kronoberg och de andra länen i det södra viltförvaltningsområdet möjlighet att fatta beslut om licensjakt på varg.

– Det är viktigt att klargöra att beslutet inte innebär att det självklart blir licensjakt i södra Sverige i år eller nästa år. Men det ger oss en större rådighet i frågan och det är bra, säger landshövding Maria Arnholm.

Syftet med licensjakt är att begränsa rovdjursstammarnas storlek. Sedan 2015 har licensjakt varit tillåten i det mellersta förvaltningsområdet när antalet vargar i Sverige överstiger den uppsatta nationella miniminivån på 300 individer. År 2023 beslutade exempelvis fem län i det mellersta förvaltningsområdet (Dalarna, Gävleborg, Örebro, Värmland och Västmanland) om licensjakt på 75 vargar, varav 57 vargar fälldes.

Inventeringar visar att den svenska vargstammen har vuxit, även sedan licensjakt infördes. Vargen har samtidigt spridit sig söderut och det finns vargrevir i flera län i Sydsverige.

Beslut om licensjakt i ett län i Sydsverige tar Länsstyrelsen först efter en lång och samordnad process där man utgår från den senaste rovdjursinventeringen för att fastställa hur stort utrymme det finns för licensjakt. Därefter samverkar Länsstyrelsen inom och mellan förvaltningsområdena för att fastställa fördelningen av detta jaktutrymme.

– Det är sannolikt att licensjakten på varg, även under de närmaste åren, koncentreras till Mellansverige. Men denna delegering öppnar upp för möjligheten även för oss i det södra förvaltningsområdet, säger Magnus Lundmark, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Fakta

  • Vargen är fridlyst och får, liksom andra stora rovdjur, endast jagas under strikt kontrollerade former. I södra Sverige har det hittills endast varit tillåtet med skyddsjakt, där syftet framför allt har varit att förhindra allvarlig skada på tamboskap. Naturvårdsverket har nu beslutat att länen i det södra förvaltningsområdet, utom Gotland, också får möjlighet att besluta om licensjakt.
  • Antalet revir är ett av kriterierna för licensjakt, andra kriterier är geografisk täthet och förekomst av genetiskt viktiga vargar.
  • Licensjakt får inte bedrivas i områden med genetiskt viktiga vargar. Genetiskt viktiga vargar är en förutsättning för att upprätthålla en livskraftig vargstam i Skandinavien. Utan dem skulle Sverige behöva ha en större vargstam för att uppfylla våra internationella åtaganden om bevarande av arten. Till genetiskt viktiga vargar hör de med östlig härkomst och den första generationens avkommor till dessa.
  • Sverige har tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Licensjakt har hittills nästan uteslutande bedrivits i det mellersta förvaltningsområdet.
  • Licensjakt kan i Sverige bedrivas mellan 2 januari och 15 februari. Beslut om eventuell licensjakt i södra förvaltningsområdet kommer att fattas i september 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss