• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torka – gemensamt arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Torrt och uttorkat gräs.

Den långvariga torkan skapar en hel del problem, inte minst för lantbrukssektorn. Myndigheter och branschorganisationer jobbar intensivt för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra tillgång till foder som behövs för livsmedelsproduktionen.

– Länsstyrelsen i Kronoberg är förberedd inför sommaren och har löpande kontakter med lantbruksnäringen, kommuner med flera om läget och medverkar på möten där vi både får och ger information, säger landsbygdsdirektör Stefan Carlsson, Länsstyrelsen Kronoberg.

Erfarenheter från torkan 2018 finns med och det sker ett intensivt arbete på bred front för att få överblick över situationen och ta tillvara alla möjligheter till skörd av grovfoder.

Klartecken att skörda trädor

Det finns undantag för extremväder i regelverken för stöden som gör att länsstyrelserna kan sätta ner avdrag på skötselvillkor i stöden om felet beror på torkan. Det gäller även fel för träda som har skördats före den 1 augusti i kompensationsstödet. Jordbruksverket och länsstyrelserna bedömer gemensamt att alla lantbrukare som skördar sina trädor för att få foder på grund av torkan kan göra det utan att få avdrag på stöden och utan att först ta kontakt med sin länsstyrelse.

Undersöker möjligheter

När det kommer till skörd av blommande trädor, fältkanter och gröngödslingsgrödor som räknas som miljöytor i grundvillkoren till gårdsstödet undersöker Jordbruksverket möjligheterna till undantag för att göra det möjligt att skörda dessa. Vi hoppas att kunna gå ut med information om skörd av dessa ytor under de kommande dagarna.

Stor brandrisk i skog och fält

Myndigheterna följer utvecklingen av skogsbränderna runt om i landet. Skogsbränder kan innebära att djur måste flyttas. Följ räddningstjänstens eller polisens anvisningar vid evakuering av djur. Att flytta djuren från rök och eld är det bästa djurskyddet även om själva transporten och den tillfälliga placeringen inte är optimal. Det är bra om man kan hålla isär besättningar för att bibehålla ett gott smittskydd och för framtida identifiering av djuren.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss