Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bevattning med vatten från sjöar och vattendrag under torkan skadar växter och djur

Små vågor på en sjö.

Under torka kan vattenuttag skada växt- och djurliv. Därför är det inte tillåtet för den som saknar tillstånd att ta ut vatten. Det gäller både trädgårdsägaren och lantbrukaren. Den som har tillstånd för vattenuttag ska följa villkoren i tillståndet.

En nederbördsfattig period i kombination med höga temperaturer har börjat påverka djur- och växtlivet i länets sjöar och vattendrag. Det är inte tillåtet att använda vatten från sjöar och vattendrag för bevattning när det finns risk för skada på miljön.

– Särskilt i mindre vattendrag och sjöar är flödena nu låga. Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurliv i vattendragen ska klara sig. Större vattenuttag kan därför orsaka skada, men även många små uttag kan tillsammans skada växter och djur, säger Jan Grosen, chef på länsstyrelsens vattenenhet.

För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunala ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss