Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen erbjuder betesförmedling i Kronoberg – matchar markägare och djurhållare

Vall.

Det finns djurhållare som behöver bete till sina djur samtidigt som det finns markägare som behöver ha sin mark eller delar av den betad för att få bidrag EU-ersättning för skötsel av betesmark och för att hålla landskapet öppet.

Länsstyrelsen har en digital betesförmedling sedan några år tillbaka för att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare.

– Förhoppningen är att ge ökad service och att betesförmedlingen dessutom bidrar till ett rikt odlingslandskap, säger Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Kronoberg.

Länsstyrelsen erbjuder också en digital vallförmedling. Syftet är att underlätta kontakter mellan markägare som har vall på åkermark, som de inte har behov eller intresse av att skörda själva, och djurhållare, som har behov av att skörda mer vall.

En vall är en åker som är besådd med vallväxter, ofta olika typer av gräs och baljväxter. Vallväxter odlas som foder åt idisslare, hästar och andra gräsätare. Målet är att skörda hö eller grönmassa för ensilering.

– Länsstyrelsen startade förmedlingarna efter torkan 2018 och de har funnits kvar i liten skala sedan dess. Nu aktualiseras förmedlingarna igen och allt fler visar intresse eftersom det ser ut att bli brist på både bete i sommar och foder till vintern, menar Stefan Carlsson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss