Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fornfynd utanför Ljungby visar att området varit betydelsefullt och bebott sedan stenåldern

Arkeologiska utgrävningar i Ekalund. Fotograf: Heidi Vassi

I kommande vecka avslutas undersökningen av fornlämningar vid Ekalund utanför Ljungby. Här har arkeologerna hittat många intressanta fynd från olika tidsperioder vilket tyder på att platsen varit bebodd ändå sedan stenåldern.

Inför planeringen av ett nytt industriområde vid Eka nordväst om Ljungby har Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum tidigare utfört en arkeologisk utredning på uppdrag av Ljungby kommun. Utredningen visade att det fanns fog för att undersöka området närmare vilket nu också har gjorts.

Fynd ger ledtrådar till vår historia

Bland annat har lämningar från jägarstenåldern påträffats, men också rikligt med lämningar från vikingatiden och den tidiga medeltiden. Speciellt intressant är fynden av så kallad Östersjökeramik, en form av keramik som pekar på långväga kontakter med de slaviska områdena under sen vikingatid och tidig medeltid. I slutskedet har även fynd i form av en grav och lämningar efter ett soldattorp hittats.

– Det är intressant att den arkeologiska slutundersökningen visar på att platsen varit bebodd under flera tidsperioder. Det tyder på en kontinuitet och att området har varit betydelsefullt på olika sätt, säger arkeolog Tim Schröder på Länsstyrelsen Kronoberg.

Vidare analys av föremål

Under vecka 24 avslutas slutundersökningen och därefter kan Ljungby kommun gå vidare med arbetet att anlägga ett industriområde. Det är länsstyrelsen som ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet och kvalitetsgranskar och slutligen godkänner genomförda undersökningar.
Men även om det arkeologiska arbetet på plats avslutas berättar Tim Schröder att analysarbetet fortsätter. Bland annat ska graven analyseras vidare för att se vilken tidsperiod den kommer ifrån och keramiken som grävts fram ska skickas för ICP-analys.

– Det är en mycket avancerad metod som gör det möjligt att bestämma mer exakt varifrån keramiken kommer. Den arkeologisk dokumentation är viktigt för att vi ska få veta mer om vår historia. Här i Ekalund får vi en bra bild över tidsdjupet i landskapet, avslutar Tim Schröder.

Arkeologisk utgrävning vid Ekalund. Foto ava Heidi Vassi Länsstyrelsen Kronoberg.

Kontakt

Andreas Emilsson (projektledare)

Arkeolog, Växjökontoret Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss