Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrifter om naturreservatet Kråketorpsskogen i Växjö kommun

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har upphävt tidigare beslut om syfte och skötselplan för naturreservatet Kråketorpsskogen och beslutat om nytt syfte. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång.

Länsstyrelsen har upphävt beslutet om naturreservatet Kråketorpsskogen daterat den 17 maj 1993 med ärendenummer 231-5019-1989 i den del som gäller syftet och skötselplanen. Länsstyrelsen har också beslutat om nytt syfte för naturreservatet. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång.

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om naturreservatet Kråketorpsskogen i Växjö kommun Pdf, 106.4 kB.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss