Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Romernas nationaldag 8 april

Romernas flagga

Den 8 april är romernas nationaldag. Dagen firas på olika håll i Sverige liksom i ett fyrtiotal andra länder. Romernas nationaldag firas till minne av den första internationella romska kongressen, som hölls den 8 april 1971 i London.

Romer är en av fem nationella minoriteter i Sverige. De har funnits här sedan 1500-talet och i dag bor mellan 50 000–100 000 romer i Sverige. Anledningen till att det är svårt att säga en exakt siffra är att det är förbjudet att registrera människor baserat på etnicitet. Antalet baseras därför på vilka som själva definierar sig som romer. Deras språk som är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk kallas é romani chib och ibland benämns det bara som romanés eller romani.

Under romernas nationaldag hissas den romska flaggan utanför Länsstyrelsen och på residenset i Växjö.

För att sprida kunskap och inspirera till konkreta åtgärder har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram filmreportage och poddavsnitt.

Romsk inkludering | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Om nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid, i princip lika länge som staten Sverige har funnits. Samerna, som dessutom är ett urfolk, har varit här ännu längre, kanske flera tusen år.

År 1999 beslutade en enig riksdag att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Det blev ett erkännande. I januari 2010 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna genom en ny lag som också omfattar minoritetsspråken.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft blev Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länsstyrelsen i Stockholm följer också upp, analyserar och redovisar hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk implementerats i myndighetens interna och externa insatser.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Läs om nationella minoriteter på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss