Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionala eldningsförbud kan bli vanligare – nya rutiner införs

Kronobergs län har nu tre olika geografiska områden som kan få ett eldningsförbud under brandrisksäsongen.
– Nu kan vi bättre hantera skillnader i brandrisken på olika platser i länet, säger Tomas Carlén, handläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

En mindre gräsbrand.

Länsstyrelsen kan nu utfärda regionala eldningsförbud, för att bättre kunna hantera om brandrisken är olika stor i olika delar av länet.

Tidigare har eldningsförbud av praktiska skäl endast utfärdats för hela länet. Men nu kan länsstyrelsen enklare utfärda eldningsförbud för tre olika områden av länet, Väst, Mitt och Öst. De tre områdena består av kommunerna:

  • Ljungby kommun, Markaryds kommun och Älmhults kommun (Väst)
  • Växjö kommun och Alvesta kommun (Mitt)
  • Uppvidinge kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun (Öst)

Tomas Carlén uppger att utfärdandet av eldningsförbud därmed kommer att bli mer rättssäkert.
– Ett eldningsförbud innebär en inskränkning för medborgarna och då måste förbudet vara välgrundat. Det här nya systemet blir en fördel, då det nu går att motivera eldningsförbud om bara en del av länet har en hög brandrisk, säger han.

Länsstyrelsens beslut om eldningsförbud tas alltid i samråd med räddningstjänsten efter en bedömning av brandrisken i skog och mark.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss