Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu ska ljungen brännas i kulturreservatet

Bild från naturvårdsbränningen i Råshult

Kulturvårdsbränning.

Tisdagen den 4 april ska ljungen brännas i kulturreservatet komministerbostället Råshult. Bränningen är en fortsättning på det arbete som påbörjades under förra sommaren och ett led i restaureringsarbetet som pågår. Målet är att återskapa ett 1700-tals landskap som påminner om det som fanns när Linné föddes.

När ljung blir för övervuxen och vedartad är den inte smaklig för betesdjuren och då minskar den biologiska mångfalden. När ljungen bränns bort kommer nya örter och nytt gräs. Betesdjuren får ett bättre och godare bete och ängsmark kan etablera sig i det brända området.

Det är mot denna bakgrund som nu Länsstyrelsen Kronoberg, som förvaltar kulturreservatet, beslutat att genomföra bränningen. Den kommer att utföras av Länsstyrelsen och rök från bränningen förväntas att spridas söderut från Råshult i Älmhults kommun.

Under flera år har Länsstyrelsen planerat att bränna ljungen och förra året kunde arbetet påbörjas då ett område brändes med ett bra resultat. Under försommaren kommer det dessutom genomföras röjning. Det skapar förutsättningar för att ängsväxter ska få en chans att etablera sig, säger Birgitta Warodell, landskapsantikvarie.

Länsstyrelsen påbörjade under 1990-talet restaureringsinsatser av det som tidigare varit ängsmark i Råshult. Träd har tagits ned och under många år har dessa marker varit betesmark.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss