Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny överenskommelse stärker totalförsvaret i Kronoberg

Regionala rådet på plats i residenset i Växjö.

Regionala rådet på plats i residenset för att underteckna överenskommelsen för aktörerna inom Krissamverkan Kronoberg.

Det regionala rådet inom Krissamverkan Kronoberg träffades 30 mars och undertecknade en ny överenskommelse som stärker totalförsvaret i länet. Syftet med överenskommelsen är att stötta och utveckla den civila och militära beredskapen.

Ungefär en gång per mandatperiod undertecknas en överenskommelse hos den högsta ledningen i länet. Den fungerar som en länsgemensam plattform för att på olika sätt underlätta uppbyggnaden av beredskapen. Tidigare har den civila beredskapen byggt på allmän krisberedskap, men nu ska den rustas upp för att även kunna hantera om Sverige skulle hamna i krig.

Den nya överenskommelsen har därför anpassats och utvecklats efter de nya krav som finns för att göra totalförsvaret starkare.

Regionala rådet består av den högsta ledningen för länets kommuner, Region Kronoberg, räddningstjänsterna, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Trafikverket och Länsstyrelsen. När den nya överenskommelsen ceremoniellt undertecknades på residenset under torsdagen medverkade:

 • Lars Altgård, kommunalråd Lessebo kommun och förbundsordförande Räddningstjänsten Östra Kronoberg
 • Per Nilsson, överste Södra militärregionen
 • Simon Bring, kommunalråd Uppvidinge
 • Mikael Johansson, ordförande regionstyrelsen Region Kronoberg
 • Thomas Haraldsson, kommunalråd Alvesta kommun
 • Eva Ballovarre, kommunalråd Älmhults kommun
 • Maria Arnholm, landshövding Kronobergs län
 • Magnus Gunnarsson, kommunalråd Ljungby kommun
 • Maria Garmer, kommunalråd Växjö kommun
 • Patrik Oldin, polisområdeschef region syd
 • Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket region syd
 • Jörgen Kennedy, kommunalråd Tingsryds kommun
 • Pia Rönn Johansson, förbundsordförande Värends räddningstjänst

Förnyandet av överenskommelsen är ett sätt att anpassa länets arbete till det försämrade säkerhetspolitiska läget och påminna om att vi är motståndskraftiga tillsammans.


Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss