Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny viltförvaltningsdelegation sammanträder för första gången

Viltförvaltningsdelegationens ledamöter och ersättare.

I dag sammanträder den nya viltförvaltningsdelegationen på residenset i Växjö.

Den 9 februari 2023 fattade landshövding Maria Arnholm beslut om tillförordnande av nya ledamöter till viltförvaltningsdelegationen i Kronoberg. I dag träffas delegationen för första gången.

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Utöver ordföranden består en viltförvaltningsdelegation av ett antal representanter för olika intressen. De olika intressegrupperna finns angivna i Förordningen om viltförvaltningsdelegationer Länk till annan webbplats..

Ledamöterna är valda för en period om fyra år.

Kontakt