Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrifter om naturreservatet Sydvästra Sirkön i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat området Sydvästra Sirkön som naturreservat. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken.

Kontakt