Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrifter om naturreservatet Sydvästra Sirkön i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat området Sydvästra Sirkön som naturreservat. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss