Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om slutligt villkor för torvtäkt inom Värmsjömossen i Ljungby kommun

Länsstyrelsen Kronoberg

Beslutet kan överklagas till och med den 19 januari 2023.

Länsstyrelsen fastställer slutligt villkor för utsläpp till vatten inom befintlig bearbetningskoncession vid Värmsjömossen på fastigheterna

  • Angelstads-Bjärnaryd 1:10, 1:11, 2:2 och 2:5,
  • Värmsjö 1:5, 1:9, 1:10, 1:17, 1:20, 2:14, 2:3, 3:1 och S:3 samt
  • Äpplanäs 1:11, 1:21, 1:22 och 8:1 i Ljungby kommun.

I villkoret föreskrivs ett begränsningsvärde för suspenderade ämnen om högst 20 milligram per liter.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö samt hos aktförvararen kommunkansliet i Ljungby kommun, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas in till Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se eller 351 86 Växjö (ange dnr 543-1379-19). Länsstyrelsen måste ha fått in skrivelsen senast den 19 januari 2023.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö