• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om slutligt villkor för torvtäkt inom Källsjömaden i Ljungby kommun

Länsstyrelsen Kronoberg

Beslutet kan överklagas till och med den 19 januari 2023.

Länsstyrelsen fastställer slutligt villkor för utsläpp till vatten inom befintlig bearbetningskoncession vid Källsjömaden på fastigheterna

  • Äpplanäs 1:21,
  • Källsjö 1:28, 1:39 och 1:41 samt
  • Öllsjö 1:14, 1:15, 2:1 och 3:1 i Ljungby kommun.

I villkoret föreskrivs ett begränsningsvärde för suspenderade ämnen om högst 20 milligram per liter.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö samt hos aktförvararen kommunkansliet i Ljungby kommun, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas in till Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se eller 351 86 Växjö (ange dnr 543-1380-19). Länsstyrelsen måste ha fått in skrivelsen senast den 19 januari 2023.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö